Elever skapar egen journalistik med Mobile Stories

Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga att större plats i samhällsdebatten. Eleverna lotsas genom den journalistiska processen och tränar samtidigt källkritik i skarpt läge. Ämneskunskaperna fördjupas, perspektiven vidga och skolarbetet blir på riktigt.

NYHETSFLASH: Mobile Stories har vunnit priset Årets idé vid TU:s gala den 5 april. Läs mer på TU:s hemsida.

Projektets hemsida
Kontakt: Jenny Sköld

Projektets mål

Mobile Stories vill väcka elevers intresse för samhällsfrågor och integrera journalistiken i den dagliga undervisningen. I projektet utvecklar eleverna ett "elevjournalistverktyg" i vilket de på ett intuitivt sätt kan skapa och publicera egen journalistik samtidigt som de övar sig i källkritiskt tänkande.

Förväntade resultat

Efter avslutat projekt ska eleverna ha fått ökad kunskap om och engagemang i samhällsfrågor, utökad digital kompetens och källkritiskt tänkande - samt ett verktyg för att påverka sin omgivning. Mobile Stories skapar kontaktytor mellan elever i olika sociala grupper och leder till fler och mer omfattande utbyten mellan olika skolor. Genom detta stärks och utvecklas demokratin både på kommun- och riksnivå. Det leder också till ökad social hållbarhet i samhället och ett bättre klimat bland unga på internet.

Projektets genomförande

Genom den första delen av plattformen, Rikssajten, skapas rutiner för och lust att ta del av journalistik. Med elevplattformen och de journalistiska verktygen kan eleverna på ett enkelt sätt skapa proffsiga artiklar med mobiltelefonen. Elevplattformen erbjuder även guider, fakta och länksamlingar som stöd för lärare och elever. Mycket av stöden kommer att finnas inbyggt i plattformen, i form av checkrutor och påminnelser som eleverna behöver när de skapar artiklar.

Senast uppdaterad 1 december 2016

Statistik för sidan