Roboten Furhat socialt stöd för skolelever

Den sociala roboten Furhat är expert på att prata med människor. Tanken är att roboten ska hjälpa till med inlärning i alla former och språkträning för nyanlända elever, men att den också ska fungera som stöd för elever med autismdiagnoser.

Projektets syfte och mål

Det här är ett visionärt projekt som tar utgångspunkt i den prisbelönta sociala roboten Furhat, och dess potential att användas som en pedagogisk platform. Målet är att utforska och utvärdera nyttan av sociala robotar i undervisning. Inom projektet ryms social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtilstånd, språkträning och kunnskapsträning för nyanlända och normalt utvecklade barn, samt möjligheten att lära ungdomar att programmera interaktioner med sociala robotar.

Projektets förväntade resultat

Projektets mål är att åstadkomma ett nyskapande, spännande och individanpassat lärande för elever i olika åldrar och på olika kunskapsnivåer, samt inom skiftande ämnesområden. Projektet drar också nytta av den senaste utvecklingen inom robotik där sociala robotar kan interagera naturligt med människor genom språk, tal och gester.

Projektets upplägg och genomförande

De två skolorna som är med i projektet kommer att få var sin Furhat till sitt förfogande under projekttiden.Tidigt i projektet får alla parter gemensamt besluta sig för vilket innehåll man önskar fokusera på. Därefter kommer lärare, elever och forskare tillsammans med utvecklare att skapa och utvärdera innehållet och effekterna i en iterativ process.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan