Vårdpersonal kan utbildas via digital plattform

Projektet erbjuder en digital plattform som ett alternativ till det traditionella sättet att utbilda personal inom vård och omsorg. Personalen får en chans att komplettera, repetera och fördjupa sin kunskap. Dessutom behöver inte personalen lämna arbetsplatsen för att fortbilda sig.

Kontakt: Marcus Fidan

Projektets mål

På senare tid har digitaliseringen fått ett allt större fäste och det råder inga tvivel om att det kommer att fortsätta så. Arbetsgivare bör därför få möjlighet att vidareutbilda sin personal digitalt. Denna nya digitala plattform ger personalen en chans att komplettera, repetera och fördjupa sin befintliga yrkeskunskap. Målet är att skapa en egen marknad för den digitala plattformen och ersätta de traditionella utbildningarna.

Projektets väntade resultat

När projektet är avslutat ska en fullt fungerande plattform vara redo för marknaden. Marknadsundersökningen har då mynnat ut i de verktyg som behövs för att plattformen ska gå från idé till verklig produkt. Plattformen har testats hos potentiella kunder i både privat och offentlig sektor, försäljningsarbetet har påbörjats och ett mer flexibelt och prisvärt alternativ ska ha etablerats på marknaden.

Upplägg och genomförande

En marknadsundersökning har inlett projektet. Undersökningen ska definiera marknaden och ligga till grund för den produkt som kunden vill ha. Tillsammans med erfarna samarbetspartners ska sedan plattformen utformas så att den blir så bra som möjligt. Efter att produkten testats genomförs de slutliga justeringarna, därefter är den redo för lansering. 

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan