Virtuella patienter ger behandlare möjlighet att träna samtalsterapi

Går det att öva på och praktisera psykoterapi virtuellt? Det är denna möjlighet som företaget Eailab vill utforska. Tillsammans med KTH och Linköpings universitet bygger de världens första psykoterapisimulator.

Projektets mål

Målet med projektet är att utveckla en simulatormiljö som ger behandlare möjlighet att träna sig i psykoterapeutiska metoder på virtuella patienter. För att kunna göra detta används den sociala robotplattformen Furhat. Prototyper av simulerade patienter utformas för att kunna ha realistiska konversationer om psykiatriska tillstånd, samt också utvärdera kliniska psykologers upplevelse av dessa.

Förväntade resultat

Slutresultatet är tänkt att bli ett antal virtuella patienter som realiseras genom den sociala roboten Furhat. Dialogen med de simulerade patienterna, både deras mimik och verbala uttryck, ska bedömas som trovärdig av kliniska psykologer i en utvärdering.

Planerat upplägg och genomförande

Furhats programvara är open source och är skriven för att utökas med ny funktionalitet. Idén är att utveckla en prototyp med en programvara som utökas med klinisk information. Den ska i sin tur möjliggöra en realistisk konversation om ett psykiatriskt tillstånd, som till exempel depression eller ångestbesvär. Denna prototyp kommer att utvärderas genom enkäter och fokusgrupper med kliniska psykologer, vilka utgör den primära målgruppen.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan