Fortbildning i programmering för lärare

Projektet Digitalt lärande och programmering i klassrummet bevisar att programmering kan vara ett naturligt inslag i undervisningen, till och med i grundskolans lägre årskurser.

Uppgradera verktygsboxen! Programmering i klassrummet behöver inte handla om specialistkunskap utan det är något som alla lärare kan använda, oavsett ämne och skolstadium. Tillsammans med lärarna själva utvecklar projektet praktiska arbetssätt för att programmera i klassrummet.

Fortbildningsserien ger färdigheter att jobba med programmering som ett pedagogiskt verktyg och utvecklar strategier för att sprida kunskapen vidaregenom kollegialt lärande.

Hemsidan för Digitalt lärande 
Kontakt: Cecilia Kozma

Projektets vision

Förhoppningen var att programmering ska bli ett naturligt inslag i undervisningen, och att programmering ska kunna användas som ett arbetssätt av alla lärare, oavsett ämnesområde och årskurs. Deltagande lärare i fortbildningen har undervisat i alla stadier, grundskolan (från förskolan till och med nionde årskursen) och gymnasiet. Genom fortbildningen har de dels fått träna den egna programmeringsfärdigheten och fått trygghet i att arbeta med programmering i klassrummet inom olika ämnen, dels fått ta fram ett arbetssätt och en strategi för att sprida kunskapen vidare på den egna skolan genom kollegialt lärande.

Förväntade effekter och resultat

Inom projektet har varje kursdeltagare utvecklat en egen grundkompetens i programmering, tagit fram ett programmeringsupplägg som genomförts i klassrummet med elever samt spridit sin programmeringskompetens och upplägg i kollegiet. Deltagarna har även utvärderat, förbättrat och sammanställt fungerande lösningar och därigenom bidragit till ett nätverk av kunskapsspridare inom datalogi i skolan. Projektets syfte och mål kan därigenom anses vara uppfyllt.

Planerat upplägg och genomförande

En fortbildning i två delar för lärare inom grundskola och gymnasium har utvecklats och genomförts. 17 lärare från totalt 12 skolor i Stockholms stad har deltagit.  Den första delen fokuserade på lärarens egna programmeringskompetens och utveckling, genomförande och utvärdering av klassrumsprojekt. Den andra delen är inriktad på att sprida programmeringskompetens på den egna skolan genom kollegialt lärande. Inom ramen för fortbildningen anordnades även träffar där kursdeltagarna fick dela med sig av sina erfarenheter och projekt med varandra.

Den utvecklade utbildningen kommer även att fortsätta från och med våren 2017 som en del av Vetenskapens Hus ordinarie kursutbud.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan