Datalogiskt tänkande för alla

Datalogiskt tänkande ger grundläggande förståelse för den digitala världen. Samtidigt tränas färdigheter som krävs för att lösa stora, komplexa problem genom kreativitet, teknik och samarbete.

Projektvisionen är att alla grundskoleelever ska erbjudas undervisning i datalogiskt tänkande. Målet är att förstå processen med att införa datalogiskt tänkande för alla i grundskolan, samt att ta fram praktiska lösningar för att möta de utmaningar som kommer dyka upp.

Projektets hemsida (under uppbyggnad)
Kontakt: Fredrik Heintz

Projektets syfte

Datorer och mjukvara har en klar plats i skolornas vardag. Tekniken används i första hand som ett hjälpmedel, medan underliggande idéer ofta lämnas i skymundan. Syftet med projektet är att ändra på detta genom att istället fokusera på datalogiskt tänkande (Computational Thinking) som innefattar allmännyttiga färdigheter som att

  • dela upp och lösa problem
  • hitta mönster
  • tänka logiskt
  • arbeta strukturerat och kreativt.

Flera länder har redan infört detta i grundskolan. Projektets mål är att ta fram en konkret modell för hur datalogiskt tänkande kan införas i svenska skolan.

Projektets resultat

Digitaliseringskommissionen arbetar med uppdraget att göra Sverige bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. I deras delbetänkande kring IT i skolan från mars 2014, framhålls bl.a. vikten av att skärpa de digitala kunskapskraven i läroplanerna samt att ordna ett digitalt kunskapslyft för både lärare och rektorer. Enligt betänkandet bör programmering införas i den svenska läroplanen som en del av redan existerande ämnen. Den förväntade effekten av projektet är att lägga grunden för att kunna realisera denna målsättning.

Planerat upplägg och genomförande

  1. Ta fram en vetenskapligt underbyggd rapport om vad datalogiskt tänkande är, varför det är viktigt och hur det kan införas i den svenska skolan.
  2. Tillsammans med lärare skapa material med konkreta lektionsplaneringar och aktiviteter som lärare direkt kan använda i olika ämnen i årskurs 1-9 för att ta in datalogiskt tänkande i undervisningen.
  3. Ta fram fortbildningsmaterial och ordna kompetensutveckling för lärare inom datalogiskt tänkande inklusive didaktiska aspekter.
  4. Utvärdera aktiviteterna i klassrummen tillsammans med ett urval av pilotlärare.

 

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan