Lexplore upptäcker dyslexi i tid

En ny metod som upptäcker läs- och skrivsvårigheter tidigt ska ge möjlighet att hjälpa eleverna innan de halkar efter i skolan.

Lexplore screenar stora elevgrupper och upptäcker läs- och skrivsvårigheter med en metod baserad på vetenskap och AI-teknologi. Tjänsten gör det möjligt att tidigt hitta elever med läs- och skrivsvårigheter. Metoden för att mäta läsförmågan är helt digital och består av tre steg.

Steg 1: Test (tar bara några minuter per elev)

Steg 2: Analys av resultat 
Informationen laddas upp till en molnbaserad analysplattform, utvecklad av forskarna på Optolexia.

Steg 3: Presentation av testresultat

Detta kräver minimala arbetsinsatser från skolan, och undervisningen kan pågå som vanligt. Genom att skolan kan sätta in stöd i ett tidigt skede slipper eleverna komma efter i undervisningen samtidigt som skolan spar tid och resurser. Metoden ger också en överskådlig bild av den generella läs- och skrivförmågan bland eleverna på en skola eller i en kommun.

Projektets hemsida
Kontakt: Fredrik Sandberg

 

En kort film om att upptäcka dyslexi i tid

Projektets mål

Projektets syfte var att undersöka förutsättningarna för att introducera denna screeningmetod för dyslexi på den amerikanska marknaden.

Projektets resultat

Utöver att undersöka hur det amerikanska skolsystemet fungerar kartlade projektet både behovs- och konkurrenssituationen. Bedömningen var att behovet och potentialen är stor, men det krävs också att metoden valideras lokalt, vilket redan fanns i planen. Projektet fick bekräftat av oberoende parter att det finns en marknad för tjänsten, och att den ligger helt rätt i tiden.

Framgångsfaktorer

Projektet samarbetade med lokala experter för att göra utredningen, vilket var av största vikt för att få gott resultat. Samarbetet bestod av

-tät kontakt via framför allt Skype, för att stämma av läget

-löpande skriftliga rapporter, som kunde delas internt

-ett förhållandevis stort antal kontakter i USA som knöts innan projektet sattes igång 

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan