Virtuell design av smarta minifabriker

Med hjälp av digitalisering kan man utveckla småskaliga avancerade processer och göra produktion möjlig i miljöer där tillgång till kompetens och förmåga är begränsad.

Demonstrationer har visat att digitala lösningar gör det möjligt att genomföra avancerad processutveckling och produktion i liten skala i miljöer där tillgång till kompetens och förmåga är begränsad. I detta fortsättningsprojekt vidareutvecklades den digitala miljön med metoder för virtuell design och verifiering för att minimera misstag och avvikelser vid automatisk konfigurering.

Ett antal metoder har utvecklats för att stödja en användare att genomföra en design av minifabrik som med stor sannolikhet kommer att göra rätt-första-gången. Dessa metoder kan grupperas i två huvudmoduler. Dels en modul för strukturanalys (som utnyttjar information om systemets struktur i form av konfiguration och styrsystemets logik) och dels en simuleringsmodul (inkluderar matematisk modell för systemets enheter och kopplingar och ger information om systemet dynamiska egenskaper.) Dessa nya metoder har testat på industriella tillämpningar.

Projektet har genomförts av Lunds universitet tillsammans med Modelon AB, Novo Nordisk A/S och Biovitrum.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Bernt Nilsson.

Bernt Nilsson

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan