Virtuell design av smarta minifabriker

Detta projekt ska öka förmågan och effektiviteten vid småskalig produktion av biologiska läkemedel.

Ett tidigare pilotprojekt har visat att industriell digitalisering gör det möjligt att genomföra avancerad produktion i liten skala och att produktion av biologiska läkemedel kan ske autonomt och effektivt. De smarta minifabrikerna består av en fysisk del med anpassningsbar utrustning och en virtuell del med ett design/styrprogram.

I detta fortsättningsprojekt vidareutvecklas den digitala miljön med metoder för virtuell design och verifiering för att minimera misstag och avvikelser vid automatisk konfigurering. Målet är att med dessa nya metoder skapar förutsättningar för rätt-första-gången. Projektets mål är metoder och verktyg för design och verifiering av systemets prestanda.

Projektet genomförs av Lunds universitet tillsammans med Modelon AB, Novo Nordisk A/S och SOBI AB.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Bernt Nilsson.

Bernt Nilsson

Projektledare

bernt.nilsson@lu.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan