Uppkoppling och tillståndsmätning

Ett projekt inom uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande applikationer. Projektetet ska på ett innovativt sätt binda samman additiv tillverkning, fiberoptiska sensorer och visualisering av tillståndsdata.

Genom additiv tillverkning ska avancerade fiberoptiska nät integreras inuti produkterna för att ge möjlighet till tillståndsmätning på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Insamlade data ska sedan visualiseras med hjälp av teknik för förstärkt verklighet, eller annan teknik som gör det möjligt att visualisera i realtid. Information av det här slaget ska användas för att förebygga haverier och olyckor samt för att underlätta service och underhåll.

Projektet genomförs av Swerea IVF tillsammans med RISE Acreo, Brogren Industries, Carpenter Powder Products, Gestamp Hardtech, Proximion, Siemens Industrial Turbomachinery, Uddeholms och XMReality.

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan