Uppkopplad energi

Projektet har tagit fram tekniska lösningar för att övervaka elnät. Sådan övervakning ställer specifika krav på systemen, speciellt när infrastrukturen är spridd över hela landet.

Projektet har studerat frågor som rör fysisk säkerhet vid drift och installation samt säkerhet för datainsamling och kommunikation. Särskilt viktigt är att hålla operativ- och övervakningssystemen åtskilda och att kunna garantera dataintegritet. Man har också studerat hur man håller nere kostnader för batterier och integrerade sensorer, både när det gäller underhåll och installation.

Projektet har driftsatt 10 piloter och samlat data från dessa piloter under cirka tre månaders tid. Man har arbetat med uppskattning av datamängder samt med olika strategier för att garantera driften över långa perioder. Via pilotförsöken och kostnadsberäkningar har projektet utvecklat kunskap om affärsmodeller kopplade till övervakningen av elnätet.

Projektet har genomförts av SICS Swedish ICT AB, Ericsson AB, E.ON AB, Vattenfall AB och ABB AB.

Kontakt

Mer information finns hos Emmanuel Frecon.

Emmanuel Frecon

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan