Testcenter för samarbetande robotar

Kollaborativa robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och nya applikationer som tidigare inte varit möjliga att automatisera. Därmed blir de viktiga för att stärka företagens konkurrenskraft i framtiden.

Erfarenheten säger att marknadsintroduktionen av ny och banbrytande teknik ofta tar lång tid på grund av att processer och metoder saknas, både tekniskt och affärsmässigt. Detta är något som projektet vill komma till rätta med. Både systemintegratörer och slutkunder är viktiga parter för att nå projektets övergripande syfte att garantera förutsättningar för konkurrenskraftig produktion i Sverige.

Inom detta projekt ska man sätta upp ett fysiskt testcenter för att kunna utföra koncept- och applikationsutveckling för kollaborativa robotar - robotar som samarbetar med människor. Testcentret ska ha hela Sverige som upptagningsområde. Det ska hjälpa integratörer att visa hur den nya tekniken kan lösa slutkundens produktion. Projektet omfattar även ett antal pilot- och referensinstallationer hos slutkunder.

Projektet genomförs av Robotdalen tillsammans med ABB, Piab AB, M-Tek AB, Nenode Technologies AB, Munkplast AB, Goodtech Solutions AB, Plamex Automation AB, Prevas AB och Stablesure AB.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Erik Lundqvist.

Erik Lundqvist

Projektledare

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan