Sverige digitaliserar!

Sverige digitaliserar! är en arena där ledande aktörer inom industrin tillsammans med partners som RISE/RISE ICT, IF Metall, Teknikföretagen, Tillväxtverket och Vinnova genomför aktiviteter för att främja digitaliseringen av svenska företag.

Initiativet ligger i linje med regeringens strategi för nyindustrialisering vars syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att på bästa sätt dra nytta av digitalisering.

Vi vill:

  • Visa vägen - hur digitaliseringen möjliggör för nyindustrialiseringen. Att den har en helt avgörande betydelse för konkurrenskraften, och att den sker Nu och på riktigt!
  • Stärka samarbeten mellan olika branscher och innovationsaktörer – för nya produkter, tjänster, affärsmöjligheter och affärsmodeller. Skapa nätverk och mötesplatser som leder till nytänkande och kreativa, tvärsektoriella lösningar.

Rapport för nedladdning

Under våren 2016 gjorde RISE ICT en enkätundersökning, i samarbete med Roland Berger, Teknikföretagen och Swedish Medtech, med fokus på svenska företag och deras syn på sin digitalisering.

Ladda ner rapporten här!

Konferensen Digitalisera nu! 

Konferensen Digitalisera nu! ägde rum den 8 juni.
Se presentationer och webbsändning från konferensen här.

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan