Smarta minifabriker för läkemedelstillverkning

Med hjälp av digitalisering kan man utveckla småskaliga avancerade processer och göra produktion möjlig i miljöer där tillgång till kompetens och förmåga är begränsad. Detta projekt har utvecklat en ny processteknik för småskalig distribuerad och automatiserad produktion av biologiska läkemedel.

Projektet har tagit fram nya processlösningar för fysiska fabriker samt teknik användbar för kopplade processteg. Det har också implementerat ett externt överordnat styrsystem för beslutsfattande av den virtuella fabriken. Prototypen har genomgått proof-of-concept på en realistisk industriell fallstudie.

Tekniken är anpassningsbar efter olika situationer, från produktion i mycket liten skala och med begränsad specifikation till mer storskalig produktion av en relativt väl specificerad produkt.

Projektet har genomförts av Lunds universitet tillsammans med Modelon AB, NovoNordisk A/S och SOBI AB.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Bernt Nilsson.

Bernt Nilsson

Projektledare

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan