Smart svetsning

Att planera, utprova och verifiera svetsning är en nödvändig men tidsödande och kostsam uppgift. En lyckad implementering av digitala verktyg skulle kunna korta tiden med mer än hälften. Men det saknas bra metoder och verktyg för processimulering samt verifiering av det fysikaliska utfallet av svetsning inom industrin.

Detta projekt avser att ta fram nya arbetssätt och verktyg för att digitalisera svetsningsprocessen. Detta kommer att göras på tre sätt. Den första är att identifiera och anpassa databaser och analysverktyg för att förutsäga svetstekniker. Den andra är verifiera att simuleringsverktyg kan användas för att ersätta praktiska svetsförsök och förtester. Det tredje är att utveckla ett generiskt arbetssätt för hur digitala verktyg för processplanering av svets ska göras.

Projektet genomförs av Swerea KIMAB tillsammans med Car-O-Liner Group, Bromma Cargotec Sweden, China-Euro Vehicle Technology, Ferruform, Kungliga Tekniska Högskolan, Scania CV och Volvo Personvagnar.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Joakim Hedegård

Joakim Hedegård

Projektledare

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan