Smart svetsning

I projektet har nya arbetssätt med digitaliserade verktyg provats ut för att bedöma fogningsbarhet, deformationer, inbränning och processfönster.

Smarta databaser har utvecklats som bygger på indata från såväl simulering som utprovning. Dessa möjliggör återvinning av data och kunskap och kan även ge förslag på alternativa data om det inte finns exakt match för det som eftersöks.

Projektet har ökat kunskaperna om möjligheter och begränsningar med simulering och nya arbetssätt samtidigt som smarta databaser har utvecklats. Deltagande företag har simulerat egna fall och kunnat identifiera både styrkor och svagheter. Det som fungerat bra är bedömningar om godkänd fogning och om deformationer. Placeringen av processfönster för fogningsprocessen har varit svårare att prediktera och inbränningsdjup har krävt både avancerad mjukvara och anpassning för att lyckas.

Simuleringen har implementerats i några av företagen och de smarta databaserna ska spridas.

Projektet har genomförts av Swerea KIMAB tillsammans med Car-O-Liner Group, Bromma Cargotec Sweden, China-Euro Vehicle Technology, Ferruform, Kungliga Tekniska Högskolan, Scania CV och Volvo Personvagnar.

Kontakt

Mer information finns hos Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se

 

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Statistik för sidan