Smart gjutgods

Gjutgods som är sensorer är ett nytt koncept som möter några av metallindustrins utmaningar. Med hjälp av dessa vill man få till resursbesparing och ökat förädlingsvärde, men också säkra deltagandet i den digitala revolutionen.

Det här projektet ska leverera nya robusta och kostnadseffektiva sensorer som är integrerade i gjutgods samt ett tillhörande sensorsystem. Detta ska i sin tur möjliggöra digitaliserad styrning och övervakning av maskiner och konstruktioner i utsatta, svårtillgängliga och avlägsna miljöer. Denna innovation ska visualisera vad ett smart material kan vara och projektet vill inspirera till att utmana gränserna för fysiska material och digitala lösningar.

Projektet genomförs av Swerea SWECAST tillsammans med RISE Acreo, Husqvarna och SKF.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Raul Carlsson.

Raul Carlsson

Projektledare

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan