Smart gjutgods

Gjutgods som är sensorer är ett nytt koncept som möter några av metallindustrins utmaningar. Med hjälp av sådana kan man få till resursbesparing och ökat förädlingsvärde, samtidigt som det är ett bidrag till den digitala omställningen av industrin.

Projektets mål var att skapa en ny teknik där sensorer integreras i gjutgods redan under gjuteriprocessen. Utmaningarna innefattade val av material att integrera, som kunde motstå gjuttemperaturen, och samtidigt ge en funktionell sensorsignal från inuti gjutgodset. Dessutom behövde man hitta en lämplig sensorsignal och signaldetekteringsmetodik. Projektet har öppnat för en ny teknisk forskning och etablerat en innovationsdomän. Innovationen gör det möjligt för gjuteriindustrin att förstärka och lyfta sina produkter med fler typer av funktionalitet och tjänster. Sensorutrustade metaller och andra material har dessutom potential att vara nyckelteknik för cirkulär ekonomi.

Projektet har genomförts av RISE, Husqvarna och SKF Mekan.

Kontakt

Mer information finns hos Raul Carlsson raul.carlsson@ri.se

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Statistik för sidan