Optimerad verktygsproduktion med 3D-metallprintning

Verktygstillverkningen som krävs för att producera en ny bilkaross tar väldigt lång tid och är en starkt bidragande orsak till långa ledtider för att få en ny modell ut på marknaden. För att vara konkurrenskraftig år 2020 behöver ledtiderna förkortas betydligt. Ett sätt att minska ledtiderna liksom kostnaderna för verktygstillverkningen är att tillämpa additiva tillverkningsmetoder.

Detta projekt syftar till att utveckla och demonstrera additiva tillverkningsmetoder för verktyg. Metoderna ska kunna tillämpas inom fordons-, tillverknings- och möbelindustri. Dessa metoder, i kombination med virtuell verktygsdesign och optimering av verktygsproduktionen, ska leda till att:

  • Ledtiden för att ta fram verktyg ska minskas. 
  • Verktygsvikten ska minskas.
  • Kostnaderna för tillverkning ska hållas oförändrade eller minskas.
  • Mängden av använt material ska minskas.
  • Återanvändning eller föryngring av verktyg ska öka.

Inom ramen för projektet kommer man att tillämpa metoderna Powder Bed Fusion (PBF) samt Directed Energy Deposition (DEP) för att tillverka verktygen. 

Projektet genomförs av Örebro universitet tillsammans med 3D MetPrint, Dynamore Nordic, Hydroforming Design Light, IKEA Components, Ionbond Sweden, Melament, Nolato Lövepac, PLM Group Sverige, Swerea IVF, Uddeholm och Volvo Personvagnar.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Nader Asnafi.

Nader Asnafi

Projektledare

nader.asnafi@oru.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan