Digital säkerhet inom fordonsindustrin

Utveckling av ny funktionalitet i fordon har gått fram med stora steg under de senaste åren. För att möjliggöra denna utveckling är fordonen numera uppkopplade och kan kommunicera med såväl nomadiska enheter som infrastruktur och andra fordon.

Utvecklingen ger oss konkurrensfördelar men har även lett till introduktion av nya risker. Till exempel så kan ökad uppkoppling i fordon leda till fler attackytor för potentiella hackers.

Projektet ska öka kunskapen om de vanligaste sårbarheterna när det gäller digital säkerhet för bilprogramvara och vad man ska göra för att undvika dem.
Projektets målgrupp är dels programutvecklare och testare inom fordonsindustrin dels nyutexaminerade studenter som behöver kunskap om mjukvaruutveckling inom fordonsindustrin och relaterade säkerhetsfrågor.

För att hjälpa svensk bilindustri ska projektet utveckla en utbildning där deltagarna får både teoretisk och praktisk kunskap om hur man upptäcker säkerhetsproblem. Utbildningen ska även ge kunskap om hur man hanterar säkerhetsproblemen samt hur man utveckla programvara på ett säkert sätt.

Projektet genomförs av RISE Viktoria tillsammans med ArcCore och Assured.

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Ana Magazinius på ana.magazinius@ri.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan