Mönster i nya dataflöden

Dagens kraftigt ökade tillgång på data skapar nya affärsmöjligheter för dem som klarar av att omvandla data till information. Svensk metallindustri har tillgång till enorma mängder data, både interna data från databaser, sensorer och simuleringar, och externa data hämtad från tidskrifter, publiceringsdatabaser, framtidsrapporter, forum och bloggar. Men kostsam dataintegration har prioriterats ner när inte värdet varit uppenbart.

Detta projekt har syftat till att visa på möjligheter för metallindustrin att använda den senaste digitala tekniken och dataanalysmetoder för att omvandla sina dataflöden till informationsflöden. Projektet har visat på konkreta värden av att investera i dataintegration och analys och visat att maskininlärning kan användas för att lokalisera orsaker till kvalitetsbrister.

Den totala produktionsdatamängden från varmbandsvalsning på Outokumpu har med maskininlärningsalgoritmer visats kunna prediktera teleskopering av varmbandrullar, samt var i produktionen riskerna för detta tycks uppstå. Tillsammans med produktionsanalytiker har denna kunskap omsatts till konkreta förslag på åtgärder. En demonstrator har utvecklats i projektet som visar på hur den nya kunskapen kan användas av operatörer och analytiker för att bättre förstå tillverkningsprocessen.

Projektet har genomförts av Jernkontoret tillsammans med Högskolan i Skövde och  Outokumpo.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Gert Nilsson.

Gert Nilson

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan