Mönster i nya dataflöden

Dagens kraftigt ökade tillgång på data skapar nya affärsmöjligheter för dem som klarar av att omvandla data till information. Så kallad informationsfusion erbjuder nya perspektiv och kan ge betydande bidrag till verksamhetsutveckling genom att kombinera, följa och förstå flera skilda dataflöden.

Svensk metallindustri har tillgång till enorma mängder data, både interna data från databaser, sensorer och simuleringar, och externa data hämtad från tidskrifter, publiceringsdatabaser, framtidsrapporter, forum och bloggar. Genom att hämta, bearbeta och sammanställa all denna data har man möjligheten att hitta mönster som man tidigare inte kunnat se.

Detta projekt ska visa hur metallindustrin kan använda den senaste digitala tekniken och dataanalysmetoder för att omvandla sina dataflöden till informationsflöden. Projektet ska ge innovationsområdets företag ett konkret exempel på hur ett datadrivet arbetssätt kan lösa ”olösliga” problem, samt underlätta för industrin att inleda samarbeten datakompetens genom att visa dem vilka sorters dataflöden företagen genererar.

Projektet genomförs av Jernkontoret tillsammans med Högskolan i Skövde och  Outokumpo.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Gert Nilsson.

Gert Nilson

Projektledare

Gert.Nilson@jernkontoret.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan