Mobilkommunikation i gruvindustrin

Projektet gör det möjligt för Sverige att ta ledningen inom digitalisering av infrastruktur för process- och tillverkningsindustri. Därmed ökar konkurrenskraften för tung svensk industri.

Detta projekt syftar till att öka mognadsgraden för att använda mobilkommunikation i operativ drift av gruvor. Projektet ska ta fram applikationer för operativ drift av gruvor. Applikationerna ska vara baserade på mobilkommunikation och affärsmodeller för tung industriell miljö. Applikationen ska leda till ökad produktivitet och förbättrad säkerhet i gruvor.

Projektet genomförs av SICS Swedish ICT, ABB, Boliden Mineral, Ericsson, Luleå tekniska universitet, TeliaSonera, Wolfit och Volvo CE.

Framtidens gruva

Se hur Bolidens Kankbergsgruva kopplas upp med ny mobil infrastruktur i allt från små sensorer som mäter temperatur eller rörelse i berget, till fjärrstyrning av gruvmaskiner.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Eilert Johansson.

Eilert Johansson

Projektledare

eilert.johansson@ri.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan