Mobilkommunikation i gruvor

Digitaliseringen ger möjligheter att använda mobilbaserad kommunikation i produktionssystemen i tung industri vilket kan öka produktivitet och säkerhet, gör fjärrstyrning av maskiner möjlig samt effektiviserar underhåll och övervakning.

Syftet med PIMM-projektet har varit att utveckla mobilteknologi för gruvor, men även andra tunga industriella miljöer. Projektet har fungerat som en pilot för utvärdering av teknologi för mobilkommunikation som på sikt ska möjliggöra ökad produktivitet och förbättrad säkerhet i gruvor.

Inom PIMM-projektet har många teknologier och applikationer testats och utvärderats. Energibesparingar genom smart ventilation och användning av trådlösa sensorer är ett exempel. Projektet har också levererat en demonstrationsmiljö i Kankberggruvan där ett state-of-the-art mobilnät med god teknisk prestanda har demonstrerats. Tester och utvärdering av exempelvis uppkopplade sensorer, smartphones för positionering samt fjärrstyrning av hjullastare har genomförts.

Även nya affärsmöjligheter har identifierats eftersom projektet visat på nya marknader för tjänster inom industriell mobilkommunikation. Projektet visar också på goda möjligheter att förbättra både säkerhet och produktivitet genom tillförlitlig och robust mobil kommunikation.

PIMM-projektet har även gett upphov till helt nya samarbeten inom Svenskt näringsliv.

Projektet har genomförts av RISE SICS Swedish ICT, ABB, Boliden Mineral, Ericsson, Luleå tekniska universitet, TeliaSonera, Wolfit och Volvo CE.

Framtidens gruva

Se hur Bolidens Kankbergsgruva kopplas upp med ny mobil infrastruktur i allt från små sensorer som mäter temperatur eller rörelse i berget, till fjärrstyrning av gruvmaskiner.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Eilert Johansson.

Eilert Johansson

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan