Mobila kontrollrum

I projektet har man undersökt hur mobila enheter och appar kan underlätta och ge nya möjligheter för operatörer och underhållspersonal inom industrin. Projektet har utvecklat en app som ska underlätta att ha kontroll på utrustning och göra det snabbt och enkelt att komma åt information om specifika enheter i en fabrik.

Appen underlättar och spar tid för underhållstekniker som kan göra kontroll av utrustning på plats och verifiera värdena. En första prototyp för Android har implementerats och verifierats med användare inom industrin.

Projektet har genomförts av ABB Corporate Research i Västerås tillsammans med Boliden Mineral AB och Ericsson AB.

Kontakt

Mer information finns hos Jonas Brönmark.

Jonas Brönmark

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan