Kommunikation och underhåll för den digitala fabriken

Projektet har haft sitt fokus på att öka produktiviteten i industriverksamheter genom att ge operatörer och servicetekniker direkt tillgång, i ett lämpligt format, till den information de behöver. Syftet har bland annat varit att minska antalet oplanerade driftstopp.

Projektet har även haft som syfte att utveckla en metod för att beräkna ekonomisk nytta av digitalisering inom industrin. Detta för att bidra till mer underbyggda beslut när företag planerar att göra investeringar i denna form av teknik.

Projektet har dragit nytta av ny informations- och kommunikationsteknik samt Internet-of-Things för att definiera, utveckla och verifiera lösningar i tre fallstudier. Syftet har varit att förbättra produktionsverksamhet, service och underhåll. Projektets lösningar har byggt på kommersiellt tillgänglig teknik som Hololens och Power BI från Microsoft samt olika lösningar som till exempel WhatsApp för att dela information.

Projektet har genomförts av RISE SICS Västerås tillsammans med SSAB EMEA, Smurfit Kappa Kraftliner, Podcomp, RISE Interactive Piteå, Tetra Pak och Prevas.

Läs mer om projektet

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Stig Larsson.

Stig Larsson

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan