Industriell transformation genom 3D-printning av metaller

Projektet ska bidra till ökad kunskap om 3D-printing. Konkreta exempel ska visa på vad 3D-printning av metalliska material innebär i olika industriella verksamheter och på vilka sätt tekniken är beroende av digitalisering.

Målgruppen består av företag (framför allt små och medelstora) men även organisationer i offentlig sektor liksom studenter och andra som behöver utveckla sin kunskap om hur metalliska material 3D-printas.

Workshops ska hållas på flera orter i Sverige. Varje workshop innehåller två huvuddelar. Den första delen går ut på att visa på hur 3D-printing (och tillhörande digital teknik) av metalliska material ställer nya krav på materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, arbetsorganisation och affärsmodeller. Den andra delen av workshopen fokuserar på deltagarnas egna fall och en dialog om vad 3D-printning skulle kunna innebära just i dessa fall.

Projektet genomförs av Örebro Universitet tillsammans med Appivo AB, IUC Sverige AB och Uddeholm.

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Nader Asnafi nader.asnafi@oru.se

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Statistik för sidan