Industriell tillverkning baserad på 5G

Femte generationens trådlösa och mobila kommunikationsteknik (5G) kan ge svensk industriproduktion kraftigt ökad produktivitet och bidra till konkurrenskraften. Tekniken kan bidra till flexibilitet och hållbarhet i industriella produktionssystem.

Projektet 5GEM (5G-Enabled Manufacturing) hade som syfte att demonstrera ett produktionssystem som utför tillverkning i världsklass med hjälp av kommunikationssystem baserade på 5G-teknik. 5GEM visade hur femte generationens trådlösa och mobila kommunikationsteknik kan ge tillverkningsindustrin ökad produktivitet, flexibilitet, konkurrenskraft och hållbarhet.

5GEM har visat teknisk genomförbarhet för fyra demonstratorer av den industriella potentialen i trådlös, mobil 5G-kommunikation och cellulär teknik. 5GEM visar att 5G-teknik effektiviserar både utveckling, drift och underhåll av konkurrenskraftiga tillverkningssystem.

Tillämpningarna är skalbara och kan utnyttjas för ett obegränsat antal sensorer, maskiner, maskinoperatörer etc. Detta möjliggör stora potentiella effekter och skapar helt nya affärsmodeller för såväl telekomleverantörer som tillverkningsindustrin. Resultaten har fått stor nationell och internationell spridning till industri, samhälle, forskning och utbildning.

Projektet har genomförts av Chalmers tekniska högskola tillsammans med SKF och Ericsson.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Johan Stahre.

Johan Stahre

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan