Industriell tillverkning baserad på 5G

Femte generationens trådlösa och mobila kommunikationsteknik (5G) kan ge svensk industriproduktion kraftigt ökad produktivitet och konkurrenskraft. Målet med projektet är att demonstrera hur 5G-teknik kan skapa flexibilitet, hållbarhet och konkurrenskraft för industriella produktionssystem under utveckling, installation, drift och underhåll.

Projektet skall skapa ett pilot-produktionssystem som med hjälp av 5G-baserad kommunikation kan utföra tillverkning i världsklass. 5G-baserad och mobil kommunikationsteknik har potential att kraftigt förbättra hastighet, kvalitet och störningskänslighet för informationsflödet i ett avancerat produktionssystem. Därmed kommer företag att få ökad flexibilitet, kundanpassning och produktivitet samt attraktivare arbetsplatser.

Projektet skall även ge precisions- och kvalitetsökning, snabbare omställning, effektivare felhantering samt spårbarhet för produkter och systemkomponenter.

Projektet genomförs av Chalmers tekniska högskola tillsammans med SKF och Ericsson.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Johan Stahre.

Johan Stahre

Projektledare

johan.stahre@chalmers.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan