Gamification i industrin

Gamification är en process där man använder speltänk och spelattribut skapa engagemang. Projektet har applicerat gamification i industrin för att förändra det som idag kallas industrins "room of boredom" till en mer attraktiv arbetsplats.

Projektet har också tagit fram ett antal prototyper som bland annat visar hur kompetens och erfarenhet kan överföras mellan generationer av operatörer samt hur rutinarbete och provtagning kan göras roligare.

Projektet har genomförts av SICS Swedish ICT Västerås tillsammans med ABB Corporate Research, Stora Enso, CGM Group och SSAB.

Kontakt

Mer information finns hos Susanne Timsjö.

Susanne Timsjö

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan