Forskningsbaserad kunskap för ökad digitalisering

Projektets syfte är att sprida forskningsbaserad kunskap om den kompetens som krävs för att digitalisera produktionen inom svensk industrin. Projektet ska även bidra med underlag som kan stödja i val av kompetensförsörjningsstrategier.

En av utgångspunkterna är att digitalisering inte är en ren teknikfråga utan en socioteknisk förändringsprocess. Den forskningsbaserade kunskap som projektet ska sprida kommer huvudsakligen från ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material (DAO - Digitaliserat arbete och organisering). Projektet har haft fokus på de organisatoriska möjligheter och utmaningar som behöver hanteras när ett industriföretag digitaliserar sina produktionsprocesser.

Den primära målgruppen för projektet är företag inom stålbranschen. Projektet ska säkerställa ytterligare kunskapsspridning och dessutom utveckla och sprida en metod för kontextualisering och implementering av forskningsbaserad kunskap.

Projektet planerar workshops med företag samt en konferens hos Jernkontoret.

Projektet genomförs av Mälardalens Högskola tillsammans med Sandvik, SSAB och Jernkontoret.

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Marie Mörndal på marie.morndal@mdh.se

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Statistik för sidan