Flexibel automation och samverkan mellan robotar och operatörer

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocessen vid stora volymer. För små- och medelstora företag som ofta utför småserietillverkning ser bilden annorlunda ut, med mestadels manuellt arbete och låg automationsgrad. Det har tidigare varit svårt att automatisera småserietillverkning, men ny svensk teknik gör nu detta möjligt.

Projektet ska visa hur flexibel automation ger möjligheter att skapa en lönsam, konkurrenskraftig och hållbar småserieproduktion samt flexibel högvolymproduktion i flera branscher. Företag, forskare, fackliga parter och branschorganisationer ska tillsammans utreda effekterna av att införa flexibel automation med olika nivå av samverkan mellan robotar och operatörer.

Projektet ska med flyttbara och snabbt omprogrammerbara robotar visa om det går att skapa en konkurrenskraftig och hållbar produktion inom metall-, trä-, bygg- och livsmedelsbranscherna i Sverige. Tekniken kommer att stötta helhetslösningar för flexibel automation. Projektet ska även ta fram riktlinjer för hur flexibel automation kan införas i små och medelstora företag inom olika branscher.

Vidare kommer även en digitaliserad mätutrustning att utvecklas för att mäta produktivitet och produktionsekonomi i realtid för lagring och visualisering i molnet. För att mäta effekterna ska en produktionsekonomisk modell användas och kvantitativa data ska kombineras med kvalitativa data från intervjuer och gemensamt kunskapsutbyte.

Projektet genomförs av Swerea IVF tillsammans med Anebyhus, BK-produkter, Chalmers tekniska högskola, Ellagro Group, IF Metall, Li Service, OpiFlex Automation, SICK, The Absolut Company, Träaktiebolaget KG-list, Träcentrum Nässjö och WM Press.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Boel Wadman.

Boel Wadman

Projektledare

boel.wadman@swerea.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan