Digitalisering i den textila värdekedjan

Projektet har som syfte att bidra till kunskap om hur digitalisering kan användas för ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan.

Projektet adresserar även frågor som rör affärsmodellsutveckling, kompetensförsörjning och digital säkerhet, vilka är viktiga delmoment för en cirkulär ekonomi för textila material.

Den primära målgruppen är företag verksamma inom design, produktion och konfektion av textil och mode. Andra målgrupper är företag inom närliggande sektorer som direkt berörs av dessa frågor, exempelvis underleverantörer, välgörenhetsorganisationer och aktörer inom offentlig sektor som hanterar textilier.

Projektet planerar event i Stockholm, Göteborg och Borås samt ett antal dialogmöten med företag.

Projektet genomförs av Swerea IVF tillsammans med Svenska Moderådet, SIS-Swedish Standards Institute och TEKO-Sveriges Textil & Modeföretag.

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Lisa Schwarz Bourlisa.bour@swerea.se

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Statistik för sidan