Digitaliserat produktionsflöde för additiv tillverkning

Projektet syfte har varit att genom förenklingar bidra till ökad användning av additiv tillverkning som produktionsmetod. Projektet har utvecklat en demonstratormiljö för digitala flöden för additiv tillverkning.

Genom att använda virtuella verktyg och anpassad informationshantering i hela konstruktions- och produktionskedjan effektiviseras och förenklas det arbete som krävs för att framställa komponenter med additiv tillverkning. Inom ramen för projektet har även en färdplan tagits fram.

Projektet har genomförts av Swerea SWECAST tillsammans med Chalmers tekniska högskola, GKN Aerospace, Siemens Industrial Turbomachinery, Jernkontoret, Swerea IVF, Swerea KIMAB och SAAB Aeronautics.

Kontakt

Mer information finns hos Anders Gotte.

Anders Gotte

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan