Digitaliserade verktyg och lösningar för tillverkningsindustrin

Projektet ska sprida kunskap om fördelarna med digitalisering av industriprocesser och produkter. Avsikten är att demonstrera digitaliserade verktyg och lösningar och att inspirera svensk industri till vidareutveckling och implementering av sådana.

Fokus ligger på additiv tillverkning, integration av fiberoptik, visualisering av mätdata via Augmented Reality (AR), digitaliserad kvalitetskontroll och digitala komponentlager.

Målgruppen är svensk tillverkningsindustri. Projektet ska ta fram en inspirationsfilm, demonstratorer och hålla en demonstrationsdag.

Projektet genomförs av RISE, i Hudiksvall, tillsammans med Swerea IVF Mölndal.

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Victor Kardeby på victor.kardeby@ri.se

Senast uppdaterad 11 oktober 2018

Statistik för sidan