Digitaliserade godstransportkedjor

Sverige är världsledande inom digitalisering av transportbranschen men behöver öka spårbarheten och göra branschen mer hållbar.

Projektet har arbetet med spårningsinformation, miljömässig och social hållbarhetsrapportering, effektivisering samt visualisering av onödiga transporter. Det initiala syftet har varit att ta fram en faktisk tjänst som skulle driftsättas med hjälp av några av projektparterna. Till viss del har syftet uppnåtts, detta med hjälp av tester och genomförd pilot. Dessa har genomförts tillsammans med Bring SCM och Kullahalvöns Vingård. Ett resultat är den app som ger transparens av försörjningskedjan för vin och som finns att ladda ner i Google play under namnet "ReLog - Consumer app".

Transportbranschen behöver effektiviseras genom att spårbarheten ökar och att branschen blir mer hållbar genom att hållbarhetsattribut delas. Nya lösningar måste ta avstamp från att transportbranschen och lastbilsåkerierna är en fragmenterad bransch med väldigt lite information om vem som utför och hur transporter går till. Genom detta pilotprojekt har många branschaktörer fått möjlighet att ta till sig lösningen och stimulera digitaliseringstakten i branschen.

Projektet har genomförts av Closer vid Lindholmen Science Park tillsammans med Lunds Universitet, Bring SCM, Cybercom, IBM, Svenska Naturskyddsföreningen, Unifaun och Bilspeditions transportförening.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Lina Olsson.

Lina Olsson

Projektledare

Senast uppdaterad 20 februari 2019

Statistik för sidan