Digital kvalitetssäkring i additiv tillverkning

Additiv tillverkning (AM) är ett exempel på tillverkning där produktion av fysiska komponenter sker utifrån en digital modell. Additiv tillverkning är överlägsen konventionella tillverkningsmetoder när det gäller kundanpassade produkter och lättviktsdesign. Med det finns brister i komponentkvalitet, produktionskostnader och produktivitet, vilket har medfört en långsam introduktion av tekniken hos svenska företag.

Detta projekt har haft som syfte att förbättra komponentkvalitet, sänka produktionskostnader och öka produktiviteten vid additiv tillverkning. Projektet har haft fokus på digitaliserad kvalitetssäkring, digitaliserat komponentlager och på att utvärdera de ekonomiska och miljömässiga fördelarna.

Projektet har visat på en ökad digitaliseringsgrad för additiv tillverkning genom användande av sensorer och big data-analys. Detta kommer att bidra till ökad tillförlitlighet hos tillverkningsmetoden och på så sätt bidra till att göra den mer lättillgänglig för slutanvändare. Vidare har projektet visat att additiv tillverkning gör det möjligt att lagra ritningar istället för fysiska komponenter vilket är en stor fördel för reservdelstillverkare.

Projektet har genomförts av RISE IVF tillsammans med AGA, SKF, Cascade Control, GKN Aerospace Sweden, Höganäs, Högskolan i Väst, Termisk Systemteknik och Unibap.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Sepehr Hatami.

Sepehr Hatami

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan