Digitala tvillingar för effektiv verktygsanvändning

En digital tvilling en exakt avbildning av en maskins mjukvara. Den materiella maskinen skickar information till sin digitala tvilling. På så sätt kan man göra inspektion och felsökning på den digitala tvillingen och slipper stoppa den materiella maskinen, utom när det verkligen behövs.

Det här projektet ska visa hur digitalisering kan skapa och underhålla digitala tvillingar av produktionssystem och hur erfarenhetsåterkoppling till digitala tvillingar möjliggör decentraliserade beslut i en fabrik. Meningen är att konkret visa på möjligheter med digitalisering i ett industriellt sammanhang och på så sätt skapa förståelse för och ge idéer om och hur svenska företag kan digitaliseras.

Projektet ska visa hur smarta geometrimodeller och kunskap används och förädlas i produktionen av en produkt. Data från tillverkningsprocesser omvandlas till erfarenhet som återkopplas till produktionspersonal, beredare, konstruktörer och i vissa fall till leverantörer baserat på digitala modeller.

Projektet genomförs av KTH tillsammans med Sandvik Coromant och Scania.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Thomas Lundholm.

Thomas Lundholm

Projektledare

tlun@kth.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan