Digitala tvillingar för effektiv verktygsanvändning

En digital tvilling är en avbildning av en produkt, resurs eller process i produktionen, en sk ”asset”. Denna skickar data till sin digitala tvilling, där den omvandlas till användbar information. Därmed kan man använda en digital tvilling för simulering, utvärdering och förbättring av prestanda, i bästa fall under en pågående process.

Projektet har haft som syfte att visa hur digitalisering ger möjlighet att skapa och underhålla digitala tvillingar av produktionssystem och hur erfarenhetsåterkoppling till digitala tvillingar möjliggör decentraliserade beslut i en fabrik. Man har konkret visat på möjligheter med digitalisering i ett industriellt sammanhang och på så sätt skapat förståelse för och gett idéer om och hur svenska företag själva kan införa digitalisering. Projektet tjänar nu som bas för att ta fram en färdplan för framtida forskning och utveckling.

Projektet har utvecklat en digital pilot som åskådliggör hur smarta geometrimodeller och kunskap används och förädlas i produktionen av en produkt. Data från tillverkningsprocesser omvandlas till erfarenhet som kan återkopplas till produktionspersonal, beredare, konstruktörer och i vissa fall till leverantörer - allt baserat på digitala modeller enligt internationella standarder.

Projektet har genomförts av KTH tillsammans med Sandvik Coromant och Scania.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Thomas Lundholm.

Thomas Lundholm

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan