Digital optimering av produktegenskaper

För att effektivt utforska möjliga lösningar när man utvecklar produkter är digitala modeller till stor hjälp.

Detta pilotprojekt ska visa hur digitala verktyg kan optimera och utforska möjliga lösningar för produkt och produktion, något som är svårt och kostsamt att göra med manuella metoder. Pilotprojektet kommer visa hur digitala modeller tas fram och vilken tidsbesparing man kan förvänta sig.

Projektet ska utveckla en explorativ metod för utveckling som gör det möjligt att redan i tidiga faser förstå beroenden i en produkt och hitta optimala lösningar. Därmed kan man fatta bättre beslut och risken för kostsamma och tidskrävande omtag sent i processen minskar. Även behovet av fysiska produkter minskar. Produkter kan dessutom lättare optimeras för olika behov, till exempel produktionstekniska aspekter.

Projektet genomförs av Swerea IVF tillsammans med Altair Engineering, EnginSoft Nordic, GKN, Husqvarna, Lamera och Swerea SICOMP.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Mikael Ström.

Mikael Ström

Projektledare

mikael.strom@swerea.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan