Digital optimering av produktegenskaper

Digitala modeller är till stor hjälp för att effektivt utforska möjliga lösningar när man arbetar med produktutveckling.

Detta projekt har haft som syfte att visa hur digitala verktyg kan användas för att optimera och utforska möjliga lösningar för produkt och produktion, något som är svårt och kostsamt att göra med manuella metoder.

Projektet visar hur digitala modeller tas fram och vilken tidsbesparing man kan förvänta sig. Genomförda praktikfall visar att uppställda förväntningar på industrinytta har infriats. I detta projekt har tiden i en kunddialog kortats avsevärt genom att använda digitala verktyg som delvis utvecklats i projektet. Produktutvecklare kan utforska en lösningsrymd snabbare, risker blir lägre, produkter kan optimeras och deltagande företag kan lättare införa optimeringsverktyg i sitt dagliga arbete.

Projektet har genomförts av RISE IVF tillsammans med Altair Engineering, EnginSoft Nordic, GKN, Husqvarna, Lamera och RISE SICOMP.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Mikael Ström.

Mikael Ström

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan