Digital lärplattform för den digitala fabriken

Digital lärplattform kan skapa värde för många målgrupper i industri och i utbildning och bidra till kompetenshöjning när det gäller digitalisering. En lärplattform som är webbaserad är lättillgänglig och kan kombineras med lärande i fysiska områden.

Målet för projektet har varit att skapa en kunskapsplattform, som samlat erbjuder utbildningsmöjligheter inom 12 olika områden för digitalisering inom utveckling, drift och produktion. Utifrån detta har en webbsida skapats för personer som arbetar med underhåll, produktionsteknik, logistik, kvalitet, produktionsutveckling, ledning, HR och utbildning på industriföretag. Kunskapsplattformen har lanserats och fått spridning både inom industrin och hos utbildningsaktörer. Webbsidan har tre ingångar för att öka användarvänligheten: Digitalisera nu, Ämnesområden och Utbildningsmoduler.

Kunskapsplattformen innehåller olika typer av material som artiklar, film och podd inom de 12 ämnesområdena. Det mesta av materialet finns även på engelska för att nå en så stor målgrupp som möjligt inom både industri och utbildningssystem.

Projektet har nått ut till många, men för fortsatt intresse och användning av plattformen krävs att nytt material läggs in på alla områden för att hålla plattformen uppdaterad.

Projektet har genomförts av RISE IVF tillsammans med ABB, CGM, Chalmers tekniska högskola, Good Solutions Sweden, Göteborgs Tekniska College, Prevas, SKF, Swedish Match, Volvo Lastvagnar, Volvo Personvagnar och XMReality.

Den smarta digitala fabriken

Filmen beskriver projektet ”E-DIG – Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken”.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren.

Karin Wilson

Projektledare

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan