Automatiserad design produktionsutrustning

Framtidens produktionssystem måste på ett säkert sätt kunna hantera nya och intelligenta lösningar. Exempel på intelligenta lösningar är kollaborativa robotceller och bärbar teknik i form av smarta textilier och elektronik. Genom att öka automatiseringsgraden i produktionsberedningen kan nya tekniker användas effektivare.

Det här projektet ska visa på nyttan med implementerad designautomation för att hantera säkerhet och sensorer i produktionssystem.  Därmed kan framtidens produktionsberedare få en förändrad yrkesroll som innebär att kravställa en ny sorts digitala verktyg.

Projektet genomförs av Linköpings Universitet tillsammans med ABB, Swerea IVF, Volvo PV, Etac Supply Center, Strömsholmen och XPerdi.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Kerstin Johansen.

Kerstin Johansen

Projektledare

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan