Automatiserad design av produktionsutrustning

Framtidens produktionssystem måste på ett säkert sätt kunna hantera nya och intelligenta lösningar. Genom att öka automatiseringsgraden i produktionsberedningen kan nya tekniker användas effektivare.

Målet för projektet var att öka automatiseringsgraden i produktionsberedningen med stöd av design automation och därmed kunna implementera och nyttja sensorer snabbare. Design automation visade sig fungera bra i väldefinierade uppgifter som att exempelvis räkna ut optimal placering av produkter i en härdugn. Projektet konstaterade flera utmaningar när det gäller att automatisera beslut där det är många parametrar som varierar i simuleringen. Vidare visade det sig att ökad simulering förändrar ingenjörens arbetsuppgifter till att bli kravställare och validera simuleringen. Därmed blir behoven att definiera vem som äger information i olika modeller viktiga samt hur man säkerställer spårbarhet i användning och uppgraderingar av digitala modeller, speciellt i kund-leverantör-sammanhang.

Projektet har genomförts av Linköpings Universitet tillsammans med ABB Power Grids Sweden, RISE IVF, Volvo PV, Etac Supply Center, Strömsholmen och XPerdi.

Kontakt

Mer information finns hos Kerstin Johansen kerstin.johansen@ju.se

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Statistik för sidan