Användning av ny visualiseringsteknik

Det finns idag stora möjligheter att förbättra utbildning, informationsspridning och kommunikation med hjälp av den teknik som används inom spel, internet och telekommunikation.

Projektet ska presentera inspirerande och intressanta exempel på hur ny teknik för visualisering (AR, VR, UX och UI) kan förenkla, förbättra och göra en verksamhet säkrare. Syftet är att visa hur organisationer kan arbeta för att dra nytta av denna nya teknik på bästa sätt.

Spridningen av kunskap ska göras på öppna såväl som företagsinterna seminarier. Målgruppen är bred och omfattar alla industriaktörer som kan ha nytta av visualiseringsteknikerna samt även studenter och offentlig sektor. Deltagarna kommer även att få ett material som de kan använda för komma igång med sitt digitaliseringsarbete.

För att nå ut till fler företag läggs föreläsningar och material ut och görs tillgängliga genom nedladdning i en portal.

Projektet genomförs av RISE SICS Västerås tillsammans med RISE Interactive Piteå och byBrick Interface.

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Björn Löfvendahl på bjorn.lofvendahl@ri.se

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Statistik för sidan