Goda exempel

Projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi har finansierats inom många av Vinnovas satsningar. Vi har samlat några av de genomförda projekten för att ge inspiration och för att illustrera bredden i vår finansiering.

Cirkularitet och resurseffektivitet

Projekt som syftar till att produkter av plast och textil designas för en effektiv återanvändning och återvinning.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities Stiftelsen Chalmers Industriteknik 1 000 000 kr Avslutat 2017-03242
SOPKÖKET skolluncher i Fryshuset Husby SOPKÖKET KOMMANDITBOLAG 300 000 kr Avslutat 2017-01190

Nya material

Projekt som syftar till att innovera material och de sätt råvaror används för att tillverka material. 

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
POPFREE - Främjande av PFAS-fria alternativ RISE Research Institutes of Sweden AB 10 000 000 kr Pågående 2017-03730
SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 230 000 kr Pågående 2017-03724
Förnybara former i hälso- och sjukvården Region Halland 3 544 112 kr Avslutat 2016-02405

Uppskalning och kommersialisering

Projekt som fokuserar på att hitta lösningar för uppskalning och kommersialisering av cirkulära och biobaserade lösningar.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer RISE SICOMP AB 3 369 000 kr Pågående 2016-03854
SIPTex Svensk Innovationsplattform för Textilsortering IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 8 858 296 kr Avslutat 2016-00486

Träbyggnad

Projekt som syftar till att öka det industriella träbyggandet. 

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
IPOS Svenskt trä- Innovationspotential för det biobaserade samhället RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 1 000 000 kr Pågående 2017-03283
Framtidens biobaserade byggande och boende RISE Research Institutes of Sweden AB 27 500 000 kr Pågående 2015-05852

Biodrivmedel

Projekt som syftar till att få Sverige fossilfritt genom ökad produktion av biodrivmedel från inhemsk bioråvara. 

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
BioLi2.0 - Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier RISE INNVENTIA AB 18 395 000 kr Pågående 2016-03330

Innovativa bioråvaror

Projekt som syftar till att säkra bioråvaran i omställningen till en biobaserad ekonomi och i ett förändrat klimat. 

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
AgrInnovate Lunds universitet 2 119 000 kr Pågående 2017-02713

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas satsning på cirkulär och biobaserad ekonomi? Kontakta gärna oss. 

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

ida.langborg@vinnova.se

Senast uppdaterad 3 augusti 2018   |   Statistik för sidan