Programledare Daniel Rencrantz på avdelning Industriell utveckling och Innovationsledning

Med siktet inställt på långsiktiga samhällsförbättringar sammanför Vinnova kreativitet från olika branscher. Som handläggare är det Daniel Rencrantz jobb att hitta projekten som förändrar Sverige.

"Det är en kittlande tanke att projekten vi jobbar med kan påverka Sverige, världen och vår framtid."

Daniel Rencrantz på Vinnovas kontor

Med en bakgrund inom logistik, ekonomi och projektledning har Daniel Rencrantz ett intresse för smarta produktionsprocesser och kreativ samverkan. Som programledare på Vinnova är hans insats avgörande långt utanför kontorets väggar. Den dagliga utmaningen är att hitta och stötta projekt som främjar landets tillväxt och utveckling.

Hur jobbar Vinnova med innovationer?
– Vi gör riktade satsningar där vi ger finansiella medel till lovande projekt, och ordnar forum där aktörer kan träffas och samverka. Vi bestämmer riktningen för projekten, sedan är det upp till aktörerna att komma med förslag. Just nu har vi ett program där vi ber om förslag på innovationer som tacklar samhällsutmaningar, inte bara i Sverige utan globalt. Det handlar om spännande och komplexa projekt som kräver samarbete mellan många olika aktörer. Lösningarna kommer att vara samhällsnyttiga och skapa nya arbetstillfällen och exportmöjligheter.

Har du några exempel på sådana projekt? 
– Hotet mot miljön är en av våra största utmaningar, och vi stöttar flera projekt som har som mål att hitta miljövänliga lösningar inom till exempel transport och industri. Ett exempel är ett projekt som går ut på att globalt minska miljöpåverkan i tygindustrin genom att ersätta miljöskadliga alternativ som bomull med textilfibrer av trä.

Har du ett exempel på ett tidigare projekt där Vinnova:s arbete har gjort skillnad?
– I början av 2000-talet stöttade vi en grupp forskare och resultatet var boken Alternativ till outsourcing, som fick stort genomslag i debatten. Diskussionen kring boken fick många företag att tänka mer kritiskt kring trenden att flytta sin produktion till låglöneländer.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Att få följa de olika projekten! Det är fantastiskt att få ta del av allt spännande som händer i samhället. Tack vare att vi stöttar så många olika aktörer lär jag mig också väldigt mycket, både rent kunskapsmässigt och om olika branscher. Det är en kittlande tanke att projekten vi jobbar med kan påverka Sverige, världen och vår framtid.

Senast uppdaterad 23 november 2017   |   Statistik för sidan