Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Handläggare inom hälsa till Sveriges innovationsmyndighet

Stockholms län, Sverige - Handläggare

  • Ort: Stockholms län

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning

Hur kan innovation skapa bättre förutsättningar för att var och en ska leva hälsosamma liv? På Vinnova arbetar vi med att öppna upp för innovationer som gör skillnad för en hållbar omställning i Sverige och i världen.

Precisionsmedicin och hälsodata öppnar upp för forskning och innovation som gör skillnad. Det kan handla om att öka träffsäkerheten i prevention och behandling, att effektivisera vårdprocesser såväl som att öka individens delaktighet i sin egen hälsa.

För att åstadkomma detta behövs större samsyn och samordning kring allt från utveckling av teknik och produkter till ändamålsenliga regelverk och ekonomiska modeller.

Vinnova söker dig som kan bidra till mer innovation i den samordningen.

Vi erbjuder
Vi erbjuder omväxlande tjänster inom ett högaktuellt område. Här får du ta del av den senaste utvecklingen och medverka till nya lösningar, samtidigt som du breddar ditt nätverk.

På Vinnova uppmuntrar vi ett ständigt lärande och att ta vara på idéer. Arbetet präglas av spännande möten och samarbeten med olika sektorer och discipliner.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Du kommer framför allt att arbeta inom området Hållbar precisionshälsa men ditt arbetsfält kan även inbegripa andra delar av organisationen. Tillsammans med kollegorna utformar du Vinnovas erbjudanden om stöd till innovationsprojekt. Arbetet innebär både strategiska och administrativa moment.

I din roll har du kontakt med aktörer från akademi, näringsliv, ideella organisationer och offentlig sektor. Du mobiliserar och stödjer dessa för att skapa förnyelse och främja erfarenhetsutbyte och samverkan.

Vinnova fungerar som expertmyndighet vilket innebär att du som handläggare företräder Vinnova nationellt och internationellt, exempelvis inom olika internationella program. Du informerar om Vinnovas aktiviteter, satsningar och resultat.

Genom ett aktivt nätverk och omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt område och återkopplar till organisationen.

Kvalifikationer
Utbildning:
- Akademiska studier inom hälsa eller annat relevant område.
Erfarenhet:
- Arbetslivserfarenhet från flera sektorer (privat/offentlig/akademi) inom forskning och innovation kopplad till hälsa.
- Erfarenhet av att skriva rapporter.
- Erfarenhet av att arbeta i tvärsektoriella/tvärvetenskapliga och långsiktiga initiativ.
Kunskaper:
- Mycket god förståelse för hela värdekedjan inom hälsa (från idé- och forskningsstadiet till den faktiska användningen inom vården/omsorgen/samhället).
- God förståelse för hur samverkan sker mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor samt för dessa sektorers olika utgångspunkter och intressen.
- God systemkunskap och omvärldsbevakning inom hälsa.
- God kunskap om frågeställningar kring regelverk och policy för forskning, innovation och implementering av precisionshälsa.
- Mycket goda kunskaper i Microsoft Office och förmåga att presentera inför publik.
Språkkunskaper:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande:
- Akademisk examen inom hälsa.
- Expertkunskap inom hälsodata och precisionsbehandlingar.
- Erfarenhet från myndighetsarbete.
- Kunskaper om registerforskning, kliniska prövningar, nya prövningsmodeller.
- Kunskap om juridiska utmaningar kring precisionshälsa.

Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och motivation.

För att lyckas i rollen behöver du självständigt kunna möta olika situationer i en nationell och internationell miljö. Du arbetar flexibelt och behovsanpassat utifrån varje given situation. Du kan snabbt sätta dig in i komplexa kunskapsområden och sammanhang.

Som person är du prestigelös och motiveras av att samarbeta med andra, såväl internt som externt. Du skapar och bibehåller goda relationer. Du trivs med att arbeta långsiktigt. Samtidigt har du förmåga att skapa en god struktur som möjliggör hantering av flera parallellt pågående uppgifter.

Du delar våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Vårt kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm är vår huvudarbetsplats.

Vi har moderna, aktivitetsbaserade lokaler och minst hälften av arbetet förläggs till vårt kontor.

Anställningsform och tillträde
Vi söker två medarbetare:
- En tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.
- Ett vikariat till och med 2023-12-31.
Båda tjänsterna är med start så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm samt filialer i Bryssel, Tel Aviv och Silicon Valley.

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här

Kontakt
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Laurent Saunier, enhetschef på avdelningen Hälsa, via telefon 08-473 3108 eller e-post laurent.saunier@vinnova.se

Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för ST är Joanna Franzén 08-473 3054. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152 och Charlotte Furusten 08-473 3036.

Ansökan
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2022-11-30.

#LI-Hybrid

Senast uppdaterad 30 november 2022

Statistik för sidan