Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Handläggare inom hälsa och life science med fokus på EU-finansiering

Ansök senast 12 december

Stockholms län, Sverige - Handläggare

  • Ort: Stockholms län

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning

  • Ansök senast: 12 december 2022

Vinnovas vision är att Sverige är en innovativ kraft i en hållbar värld. Vi stödjer forskning och innovation inom hälsa och life science via nationella och internationella satsningar. Vill du bidra till forskning, innovation och lösning av systemutmaningar i ett internationellt perspektiv? Då kan du vara den vi söker.

Vi erbjuder
För dig med god insikt i life science och hälsa och med erfarenhet av internationell forsknings- och innovationsfinansiering erbjuder vi en spännande tjänst. Du kommer att ingå i ett kompetent team som arbetar med internationella program inom hälsa och life science. Du får möjlighet att göra skillnad i centrum av Sveriges innovationssystem och samtidigt bredda ditt nätverk nationellt och internationellt.

På Vinnova tar vi vara på idéer och uppmuntrar till diskussion och delaktighet. Vi har en stimulerande arbetsmiljö och kultur som är formad utifrån värden som respekt, ansvarstagande och mod. Våra moderna kontorslokaler är centralt belägna nära Stockholms central.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta inom området Hållbar precisionshälsa, men ditt arbetsfält kan även inbegripa andra delar av organisationen. Tillsammans med kollegorna utformar du Vinnovas erbjudanden om stöd till innovation, med särskilt fokus på EU-finansiering.

I ditt arbete fokuserar du framför allt på Horisont Europas erbjudanden om finansiering och deras partnerskapsprogram, samt småföretagsprogrammet Eurostars. Du har ansvar för Vinnovas arbete med några av dessa satsningar, vilket betyder att du kommer få god insikt i våra processer.

En central uppgift blir att arbeta med satsningar som är kopplade till de europeiska partnerskapsprogrammen inom hälsa och life science. Du kommer att delta i internationella möten där partnerskapens innehåll utformas. Du leder dialoger med aktörer som deltar eller vill delta. Du har även ansvar för att planera, genomföra, administrera och följa upp erbjudanden där Vinnova finansierar deltagandet för svenska aktörer.

En handläggares roll och arbetsuppgifter är mångfacetterade. En del uppgifter ställer höga krav på kreativitet och nyskapande medan andra styrs av tydliga regler. I ditt uppdrag representerar du Vinnova nationellt och internationellt. Du håller dig uppdaterad genom att möta och samla aktörer, delta på konferenser, läsa rapporter och omvärldsbevaka. Du handlägger också Vinnovas bidragsfinansiering till forsknings- och innovationsprojekt där du har en tät kontakt med externa projektledare.

Kvalifikationer
Utbildning
- Akademiska studier inom ett för tjänsten relevant område.
Erfarenhet och kunskap
- Erfarenhet av arbete med EU:s forskningsfinansiering, till exempel genom arbete med utformning av EU:s erbjudanden på kommissionen, eller genom deltagande i EU-projekt eller handledning av andra som sökt EU-medel.
- Erfarenhet inom hälsa och life science som givit förståelse för utveckling av innovationer.
- Erfarenhet av självständigt arbete med att leda, driva och administrera komplexa arbeten som kräver intern koordinering och förståelse för externa aktörers perspektiv och behov.
- Stor vana vid att hålla presentationer och företräda en verksamhet inför representanter och beslutsfattare.
Språkkunskaper
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Meriterande
- Erfarenhet av att representera Sverige i forsknings- och innovationsfrågor internationellt.
- God förståelse för hela värdekedjan inom hälsa (från idé- och forskningsstadiet till den faktiska användningen inom vården/omsorgen/samhället).
- God förståelse för hur samverkan sker mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.
- Erfarenhet av arbete på någon EU-institution.

Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, förmågor och motivation.

- Du är öppen för nya arbetssätt och van vid att möta olika situationer i en internationell miljö.
- Du sätter dig snabbt in i nya områden och ser komplexa sammanhang kring exempelvis europeiska processer eller dokumentation.
- Du tycker att administration är en självklar del av arbetet och är intresserad av att driva processer från start till mål.
- Du bidrar genom att identifiera framkomliga vägar och driver konkret arbetet framåt.
- Du anpassar din kommunikation efter målgruppen och bemöter andra på ett pedagogiskt och professionellt sätt.
- Du har god förmåga till samarbete, är prestigelös, nyfiken och lyhörd för andras kompetens.

Du delar våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Vårt kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm är vår huvudarbetsplats.

Vi har aktivitetsbaserade lokaler och minst hälften av arbetet förläggs till vårt kontor.

Anställningsform och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm samt filialer i Bryssel, Tel Aviv och Silicon Valley.

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här

Kontakt
Vill du veta mer är du välkommen att Elisabet Nielsen, enhetschef på avdelningen Hälsa, via telefon 08-473 3107 eller e-post elisabet.nielsen@vinnova.se

Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för ST är Joanna Franzén 08-473 3054. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152 och Charlotte Furusten 08-473 3036.

Ansökan
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2022-12-12.

#LI-Hybrid

Senast uppdaterad 4 december 2022

Statistik för sidan