Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Enhetschef för europeiska satsningar och innovationssamarbeten

Stockholms län, Sverige - Enhetschef

  • Ort: Stockholms län

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning

Är du intresserad av forskning och innovation? Har du lätt för att bygga relationer och nätverk? Vi söker en trygg och erfaren chef som vill leda Vinnovas arbete med forskning och innovation i samarbeten kopplade till EU.

Vi erbjuder
För dig som vill arbeta på europeisk nivå och i skärningspunkten mellan forskning, innovation, policy och näringsliv erbjuder vi ett spännande uppdrag med ett brett arbetsfält och kontaktnät.

Genom att främja samverkan och internationell uppkoppling öppnar vi upp för innovation som gör skillnad. Sverige rankas högt internationellt när det gäller forskning och innovation.

Vi har en stimulerande arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där idéer och diskussioner uppmuntras. Vår arbetsplats är formad utifrån vår värdegrund, med moderna och aktivitetsbaserade lokaler belägna nära Stockholm central.

Rollbeskrivning
Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen för internationellt samarbete. Du och din enhet bidrar till avdelningens och Vinnovas utveckling av internationella satsningar och samarbeten.

Du kommer att leda ett team av engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar med stöd till svenska organisationer i frågor om EU och europeiska innovationssamarbeten. De bistår även Vinnovas organisation i internationella frågor och samarbeten.

Som enhetschef företräder du Vinnovas verksamhet. Arbetet innebär tät kontakt med det svenska innovations- och forskarsamhället, näringsliv och andra statliga forskningsfinansiärer.

En viktig uppgift för enheten är att hålla i Vinnovas uppdrag som kontaktnod för EU:s ramprogram för forskning och innovation - Horisont Europa. I uppdraget ingår att främja och koordinera det svenska deltagandet och att samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet, både ur ett operativt och strategiskt perspektiv.

Som chef ansvarar du för arbetsmiljö, budget- och kompetensförsörjning på den enhet som du leder. Du genomför medarbetar- och lönesamtal och sätter mål och ger stöd i prioritering av dina medarbetares uppgifter. Du bidrar med ett tryggt ledarskap och säkerställer att medarbetarna utvecklas, trivs och har rätt förutsättningar att leverera.

Kvalifikationer
Krav
- Relevant akademisk utbildning.
- Erfarenhet som chef eller ledare med formellt budget-, resultat- och personal eller arbetsledningsansvar i en kunskapsintensiv organisation.
- Erfarenhet av strategisk planering och uppföljning.
- Bred erfarenhet av policynära arbete samt arbete med olika aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor, med frågor kopplade till det svenska och internationella innovationssystemet.
- Kunskap om aktuella frågor och utmaningar inom innovationsområdet.
- Kunskap om EU:s forsknings- och innovationsprogram, samt forskningspolicy på nationell nivå och EU-nivå.
- Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.

Meriterande
- Fördjupad kunskap och erfarenhet av internationella forsknings- och innovationssamarbeten som kopplar till exempelvis Horisont Europa eller bilaterala samarbetsavtal.
- Erfarenhet från ledarroller i förändringsskeden eller i matrisorganisationer.
- Erfarenhet från myndighet eller myndighetsnära arbete.

Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och motivation.

Vi söker dig som är omvärldsorienterad, lyhörd och strategiskt lagd. Du kan fatta beslut på stora mängder information. Du har en god självkännedom och ett reflekterande förhållningssätt. Du kan prioritera och driva utvecklingen mot Vinnovas mål och vision.

För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att samverka och bygga professionella nätverk. Du kommer att representera Vinnova i officiella sammanhang, där kommunikativ förmåga är centralt. Där olika intressen står mot varandra söker du en framkomlig väg.

I chefsrollen är det viktigt med ett ledarskap som är tydligt och som tar tillvara den kompetens som finns i arbetsgruppen. Du engagerar dina medarbetare och skapar ett öppet och förtroendefullt arbetsklimat genom dialog.

Du delar våra värderingar; respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

Placering
På Vinnova tillämpar vi hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden förläggs till vårt kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm som är vår huvudarbetsplats.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka 3,5 miljarder kronor varje år och har cirka 240 medarbetare med kontor i Stockholm samt filialer i Bryssel, Tel Aviv och Silicon Valley.

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här

Kontakt
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef Rémy Kolessar via e-post remy.kolessar@vinnova.se

Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för ST är Joanna Franzén 08-473 3054. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152 och Charlotte Furusten 08-473 3036.

Ansökan
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast den 2023–09–19. Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du inte behöver skicka in ett personligt brev.

Senast uppdaterad 19 september 2023

Statistik för sidan