Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konferens: Deeptech – för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad

Arrangör: Klimat- och näringslivsdepartementet, Justitiedepartementet, Vinnova Scandianvian XPO tor 1 jun - fre 2 jun 2023

Temat är teknikintensiva företags betydelse för den gröna och den digitala omställningen. Hur kan de finansieras? Hur kan samarbetet mellan små och stora företag och akademin förbättras? Hur kan de immateriella tillgångarna användas och förvaltas strategiskt i dessa företag? Programmet på huvudscenen kommer att webbsändas.

Den 1–2 juni 2023 kommer Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd – i samarbete med Europeiska innovationsrådet (EIC) – att stå värd för en högnivåkonferens om teknikintensivt entreprenörskap för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad.

Den teknikintensiva sektorn är en sektor som Sverige och EU prioriterar för att Europas konkurrenskraft ska kunna stärkas på global nivå. Konferensen är tänkt att utgöra ett forum för kunskapsutbyte och gemensamt genomförande, inom ramen för den nya europeiska agendan för innovation och handlingsplanen för immateriella rättigheter.

Under konferensen kommer fokus att ligga på några centrala utmaningar:

  • Forskningsintensiva företags betydelse för den gröna och den digitala omställningen
  • Strategisk användning och förvaltning av immateriella tillgångar
  • Finansiering för tillväxt i Europa
  • Förbättrat samarbete mellan små forskningsintensiva företag, stora företag och den akademiska världen

Vinnova har fått i uppdrag att bidra med kompetens kring dessa utmaningar, och utvecklar även samskapande workshops och studiebesök för konferensen.

Konferensen samlar nyckelaktörer från EU-organisationer och företrädare från nationella och regionala beslutsfattande organ, ekosystemet för uppstartsföretag, riskkapitalvärlden, den akademiska världen och branschen.

Konferensen arrangeras som en del av Sveriges ordförandeskap i EU. Deltagande i det fysiska mötet är enbart för inbjudna.

Programmet på huvudscenen kommer att webbsändas.

Program för konferensen

Program för  Deep Tech Conference

Följ konferensen digitalt

Torsdag 1 juni

Fredag 2 juni

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Josefin van der Meer

Nationell kontaktperson (NCP)

+46 8 473 32 64

Senast uppdaterad 1 juni 2023

Statistik för sidan