Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Kraftsamling inom hälsodata – digital workshop för nätverkande

Arrangör: Vinnova Digitalt, Digitalt möte fre 13 maj 2022 kl. 13:00-16:00

Vinnova initierar en kraftsamling för att driva utvecklingen inom hälsodataområdet. Med vår satsning skapar vi förutsättningar att förbereda och genomföra så kallade systemdemonstratorer. Denna workshop vänder sig till er som vill spela en aktiv roll i kraftsamlingen mot ett effektivt och säkert informationsflöde av hälsodata.

Denna workshop vänder sig till er som vill spela en aktiv roll i Vinnovas satsning Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata | Vinnova.

Ni får möjlighet att träffa andra aktörer inom hälsodata. Tillsammans utforskar vi idéer om hur en framtida systemdemonstator skulle kunna se ut. Workshopen blir ett tillfälle för olika perspektiv och erfarenheter att delas. Passa på att lära er mer om vad andra aktörer kan erbjuda och att själv berätta vad er organisation kan bidra med.

Workshopen genomförs vid två tillfällen fysiskt 6 maj och digitalt 13 maj.

Vi vet att modigt gränsöverskridande samarbete kommer att vara avgörande. Med workshopen vill vi underlätta att hitta samarbetspartners och delta i gränsöverskridande samarbete för att driva utvecklingen.

Preliminär agenda

  • Presentationer. Deltagarna får möjlighet att kort presentera sig, sina behov och möjliga bidrag till en systemdemonstator
  • Workshop. Vi utforskar angelägna framtida transformativa systemförändringar för att skapa nytta med hälsodata, och som kan bli möjliga systemdemonstratorer
  • Nätverkande. Möjlighet till fördjupade diskussioner mellan aktörer

Förbered presentation

Förbered en kort presentation av den organisation ni representerar. Ni får en mall för presentationen och en länk till mötet när ni anmält er.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Hälsodata Vinnova

Handläggare

Senast uppdaterad 22 april 2022

Statistik för sidan