Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skrivarstuga för utlysningar inom klimat, energi och mobilitet

Digitalt tis 28 sep 2021 kl. 10:00-11:00

Välkommen till en digital skrivarstuga för de öppna utlysningarna inom Horisont Europa Kluster 5 som omfattar klimat, energi och mobilitet. Vi vänder oss i första hand till sökande inom de utlysningsområden som stänger i oktober men även sökande till senare utlysningar är välkomna att delta.

Då inlämningsdatum för utlysningarna inom Horisont Europa, Kluster 5 närmar sig vill vi gärna öppna upp möjligheten för dig som sitter med sista minuten-frågor att bolla dem med oss nationella kontaktpersoner (NCP:er) i ett gemensamt forum.

Du som arbetar med en ansökan till utlysningsområden som stänger i oktober och har frågor eller funderingar är välkommen att delta i skrivarstugan. Planerar du en ansökan till en senare utlysning är du också välkommen att delta. Vi prioriterar att svara på frågor som rör utlysningarna närmast i tiden.

Vi kommer starta mötet med att informera kort om Horisont Europa och Kluster 5 samt belysa vad som är viktigt att tänka på när du skriver din ansökan. Den största delen av tiden kommer dock att läggas på era frågor och dialog kring dem.

Har du frågor som berör regelverket kring Horisont Europa hänvisar vi till ett separat event, ”Senaste nytt om regelverket i Horisont Europa” som kommer att hållas den 30 september. Läs mer om "Senaste nytt om regelverket i Horisont Europa" i Vinnovas kalendarium.

Detta möte är det första av två, sinsemellan likvärdiga, tillfällen. Eftersom antalet digitala platser är begränsat ber vi dig därför att endast anmäla dig till ett av de två tillfällena. Den andra skrivarstugan kommer hållas fredagen 1 oktober 2021, kl. 13.00–14.00.

Agenda 28 september

  • Kort introduktion till Horisont Europa och Kluster 5, Klimat, energi och mobilitet
  • Vad är viktigt att tänka på när du skriver din ansökan?
  • Vilket stöd kan jag få?
  • Frågestund (cirka 40 minuter)

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på svenska.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 50 personer. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Mer information och länkar

Kluster 5, Klimat, energi och mobilitet, är en del av Horisont Europas pelare ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”. Den övergripande ambitionen för klustret är att Europa ska nå klimatneutralitet senast år 2050, med fokus på att omställningen av energi- och mobilitetssektorerna. Klustrets områden är indelade i sex destinationer:

  • Destination 1 – Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality

  • Destination 2 – Cross-sectoral solutions for the climate transition

  • Destination 3 – Sustainable, secure and competitive energy supply

  • Destination 4 – Efficient, sustainable and inclusive energy use

  • Destination 5 – Clean and competitive solutions for all transport modes

  • Destination 6 – Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Frågor?

Annika Strömdahl

Nationell kontaktperson på Vinnova Ansvarsområde mobilitet

+46 8 473 32 18

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson på Vinnova Ansvarsområde klimat och energi

+46 8 473 30 06

Senast uppdaterad 1 september 2021

Statistik för sidan