Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tematiska informationsdagar om Horisont Europa

Arrangör: EU-kommissionen Digitalt mån 28 jun kl. 09:00 - fre 9 jul 2021 kl. 18:00

Är du intresserad av att samarbeta på europeisk nivå inom Horisont Europa? Välkommen att delta på EU-kommissionens tematiska informationsdagar som hålls digitalt från den 28 juni till den 9 juli.

EU-kommissionens tematiska informationsdagar om Horisont Europa riktar sig till potentiella sökande och andra intressenter som vill veta mer om EU:s nya forsknings- och innovationsprogram. Du kommer att få information om finansieringsinstrumenten, processer och nyheter i Horisont Europa samt få möjligheten att ställa frågor.

Informationsdagarna kommer att behandla nio olika teman, antingen ett specifikt tematiskt område (de så kallade klusterna) eller en del av det nya programmet.

De respektive informationsdagarna hålls:

  • 28 juni - Forskningsinfrastrukturer
  • 29 och 30 juni - Digitala frågor, industri och rymden (kluster 4)
  • 30 juni - Civil säkerhet för samhället (kluster 3)
  • 1 juli - Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen (kluster 2)
  • 1 juli - Marie Skłodowska Curie Actions - vad är nytt i Horisont Europa?
  • 2 juli - Hälsa (kluster 1)
  • 5 och 6 juli - Klimat, energi och mobilitet (kluster 5)
  • 7 och 8 juli - Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö (kluster 6)
  • 9 juli - Det europeiska forskningsområdet (ERA) och breddning av deltagandet

Det krävs ingen registrering för att delta i informationsdagarna.

Läs mer om informationsdagarna

För mer information och detaljerat program för respektive dag besök informationsdagarnas webbplats.

Frågor?

Karin Aase

Enhetschef

Senast uppdaterad 15 juni 2021

Statistik för sidan