Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Informationsmöte om Horisont Europa – Klimat, energi och mobilitet (Kluster 5)

Virtuella tor 15 apr 2021 kl. 13:00-14:30

Jobbar du med klimat, energi eller mobilitet och är nyfiken på möjligheterna att samarbeta europeiskt inom Horisont Europa? Anmäl dig då till detta digitala informationsmöte, torsdagen den 15 april.

Vi kommer att informera om innehållet och den politiska kontexten till Kluster 5, som omfattar klimat, energi och mobilitet, inom det europeiska ramprogrammet Horisont Europa. Vi kommer även att kortfattat gå igenom områdesindelningen för klustret, de så kallade destinationerna.

Mötet riktar sig till dig som är intresserad av att söka till områdets utlysningar och som vill få en övergripande förståelse för innehållet och de olika strategier och policys som projekt förväntas bidra till.

Vi kommer inte att informera om detaljerna för de olika destinationerna eller vilka utlysningar som förväntas komma. Detta kommer vi istället ta upp vid separata informationsmöten längre fram. Se Vinnovas kalendarium för datum och detaljer.

Detta möte är det första av två, sinsemellan likvärdiga, tillfällen. Eftersom antalet digitala platser är begränsat ber vi dig därför att endast anmäla dig till ett av de två tillfällena. Det andra informationsmötet kommer hållas fredagen 23 april, kl 10–11.30.

Agenda 15 april

  • Introduktion till Horisont Europa och Kluster 5, Klimat, Energi och Mobilitet
  • Kort om bakomliggande policys för klustret
  • Nästa steg - vilket stöd kan jag få?
  • Möjlighet till frågor

Under den första timman, kl. 13–14, kommer Vinnova att presentera innehållet med viss möjlighet att ställa frågor under avsatt tid. Den sista halvtimman, kl. 14–14.30 kommer att vara en öppen frågestund för dem som vill.

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på svenska.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Mer information och länkar

Kluster 5, Klimat, energi och mobilitet, är en del av Horisont Europas pelare ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”. Den övergripande ambitionen för klustret är att Europa ska nå klimatneutralitet senast år 2050, med fokus på omställningen av energi- och mobilitetssektorerna. Klustrets områden är indelade i sex destinationer:

  • Destination 1 – Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
  • Destination 2 – Cross-sectoral solutions for the climate transition
  • Destination 3 – Sustainable, secure and competitive energy supply
  • Destination 4 – Efficient, sustainable and inclusive energy use
  • Destination 5 – Clean and competitive solutions for all transport modes
  • Destination 6 – Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Frågor?

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson på Vinnova Ansvarsområde klimat och energi

+46 8 473 30 06

Annika Strömdahl

Nationell kontaktperson på Vinnova Ansvarsområde mobilitet

+46 8 473 32 18

Senast uppdaterad 4 maj 2021

Statistik för sidan