Finansiella frågor inom Horisont 2020 - grundkurs

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, 101 58 Stockholm tis 26 nov 2019 kl. 13:00-16:00

Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För dig som vill veta mer om de finansiella reglerna ur en administrativ synvinkel arrangerar Vinnova den 26 november ett kortare kurstillfälle om regelverket inom Horisont 2020.

Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar även på EU-kommissionens ansökningsportal och Model Grant Agreement.

Kursledare är Gwendolyn Schaeken och Jessica Umegård, Nationella kontaktpersoner (NCP) för juridiska och finansiella frågor på Vinnova. Kursen hålls på svenska. Skicka gärna dina frågor i förväg. Ju fler frågor vi får i förväg, desto bättre svar kan vi ge. Mejla dina frågor till: gwendolyn.schaeken@vinnova.se

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Om du har frågor om grundkursen vänligen kontakta någon av oss.

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Jessica Umegård

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 19

Senast uppdaterad 24 september 2019

Statistik för sidan