FFI Trafiksäkerhet & automatiserade fordonsprogrammets årliga resultatkonferens

Engelbrektsgatan 73, 412 52 Göteborg, Sweden tis 17 sep 2019 kl. 10:00-16:00

Välkommen till FFI Trafiksäkerhet & automatiserade fordonsprogrammets årliga resultatkonferens.

Under dagen presenteras intressanta resultat från pågående och avslutade projekt från Trafiksäkerhet och automatiserade fordonsprogrammet. Alla presentationer avslutas med en kort frågestund.


Projektpresentationerna varvas med aktuella spaningar om trafiksäkerhet och automation. Vi får till exempel ta del av resultat från projekt som ingått i den strategiska cykelsatsningen och vi får lyssna på vilka automatiseringsutmaningar COPPLAR-projektet stått inför när de skall navigera autonomt i komplexa innerstadsmiljöer.


Mats Rosenquist, AB Volvo, tar med oss på en spaning i Europa och de färdplaner som tagits fram inom bland annat ERTRAC och Trent Victor, Volvo Cars, spanar om hur man säkert lämnar tillbaka kontrollen från ett automatiserat fordon till föraren under färd.


Vi kommer även att ha en bemannad posterutställning där du har möjlighet att ta del av ännu fler projektresultat och träffa representanter för industri, akademi och institut. Ta tillfället i akt att hitta nya samarbetspartners och att diskutera nya projektförslag och idéer. Representanter från FFI:s programråd och sekretariat kommer också att närvara. Utställningen är öppen från och med 9.30.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Ulrika Landelius

Programledare FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Senast uppdaterad 26 juni 2019

Statistik för sidan