Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Offentliga rummet 2019

Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås mån 10 jun kl. 11:30 - ons 12 jun 2019 kl. 14:00

Välkommen till Offentliga rummet i Västerås, mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd.

Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, inleder konferensen tillsammans med representanter från DIGG och SKL.

Vinnova deltar med fyra seminarier

11 juni kl 10:45-11:30
Smart policyutveckling - nästa destination staden?

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Vinnova under två år arbetat med innovativ policyutveckling med syfte att hjälpa andra myndigheter att genom experimentella metoder utveckla regelverk som underlättar istället för att hindra innovation. Kraven på en mer öppen och agil offentlig sektor ökar i takt med förändringar och komplexiteten i samhällsutvecklingen och sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter, regioner och kommuner. Internationellt så återfinns många av policylabben i kontexten av en stad. Hur skulle svenska städer kunna arbeta mer innovativt med sin policyutveckling?

Under seminariet kommer ni få höra mer om vad som händer internationellt, om Vinnovas arbete på området samt lyssna till en diskussion om möjligheterna i Sverige med företrädare för kommuner, regeringskansliet och klusterorganisationer.

Medverkande: Anna Fridén, Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET), Albert Edman, Umeå stad, Gunilla Åkerström, Göteborgs stad,  Johan Ödmark, Kista Science City och Jakob Hellman

Läs mer om seminariet Smart policyutveckling

11 juni kl 11:45-12:30
Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling

Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer har sedan november 2016 arbetat med kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm som ingår i Vinnovasatsningen “Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Alla städer har, på lite olika sätt, tagit sig an utmaningen att bygga innovationskapacitet och hitta vägar runt hinder för innovation för hållbar stadsutveckling. Tillsammans har städerna utvecklat unik kunskap om lokala samhällsutmaningars komplexitet och på vilket sätt innovationsarbete kan främja en hållbar utveckling.

Läs mer om seminariet Hållbar samhällsutveckling

11 juni kl 15:15-16:00
Vinnovas innovationsledningsstöd för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor

Hur förväntas innovationsprojekt i offentlig sektor klara oförutsedda och komplexa innovationsledningsutmaningar? Kom ta del av konkreta lärdomar och metoder.
Vinnova har startat ett flertal piloter för att testa ett behovsdrivet innovationsledningsstöd i olika typer av innovationsprojekt. Inom programmet Idéslussar i kommuner finansierar Vinnova ett skräddarsytt erbjudande som levereras av Governo, RISE och Wexxa. Målet är stärka den strategiska och operativa förmågan att leda och organisera för innovation på alla nivåer (från styrelse till medarbetare) i kommuner. Ta del av konkreta lärdomar och metoder.

Läs mer om seminariet Stärka innovationsförmågan i offentlig sektor

12 juni kl 09:45-12:00
Framtidens offentliga sektor – hur utvecklas bästa stöd för transformation?

Ekonomisk press, demografiska utmaningar, nya förväntningar från medborgare, nya och ständigt förändrade affärsmodeller och digital teknik. Den offentliga sektorn i Sverige och utomlands står inför förändringar som på sikt kommer att kräva mer än stegvisa förbättringar. Vilka grundläggande skiften behöver den offentliga sektorn göra i framtiden när det kommer till relationer med medborgare, synen på kompetens, systemperspektiv, styrning och hantering av ny teknik? Och hur hjälps vi åt för att underlätta för sådana skiften? Vinnova har under flera år stöttat innovationskraften i offentlig sektor. Men gör vi rätt saker och med tillräckligt resultat? Under året driver Vinnova en strategiprocess för att bli skarpare i vårt stöd till innovation och transformation i offentlig sektor och nu vi behöver din hjälp. Välkommen till en workshop med fokus på att samskapa. Under workshopen kommer ni få höra mer om trender när det gäller innovation i offentlig sektor samt lyssna på spännande framtidsspaningar från kommuner, regioner och myndigheter i framkant.

Medverkande: Andi Kravljaca, Nacka kommun, Filippa Jennesjö, Arbetsförmedlingen

Läs mer om workshopen Framtidens offentliga sektor

Nominera till Guldlänken

Under konferensen delas priset Guldlänken ut. En utmärkelse (där Vinnova sitter med i juryn) för att inspirera till förändringsarbete och mod samt öka spridningen till fler aktörer. Du kan nominera organisationer, projekt eller initiativ som bidrar till en smartare välfärd genom nedanstående länk.

Nominera till Guldlänken

Mer om konferensen

Läs mer om konferensen Offentliga rummet

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se kartor från Google Maps. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Västerås N: 59.60947199999999 E: 16.549067000000036 (Visa på karta)

Frågor?

Marianne Löfgren

Kommunikatör/Handläggare

+46 8 473 32 29

Senast uppdaterad 20 mars 2019

Statistik för sidan