Vill du samarbeta med ett av de mest innovativa länderna i världen?

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm tis 18 jun 2019 kl. 13:30-16:00

Välkommen till ett informationsmöte om samarbete med Sydkorea.

Följ webbsändningen av mötet

Vi kommer att informera om en kommande delegationsresa och matchmaking-event i Seoul i oktober i år och om aktuella utlysningar inom EUREKA Eurostars och EUREKA klusterprogram. Huvudsyftet med resan är att ge svenska aktörer en möjlighet att träffa potentiella koreanska projektparter.

Projekten måste vara företagsledda men det finns också möjligheter för andra organisationer att delta, till exempel universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Utlysningens fokus är på samarbeten inom IKT och digitalisering, Internet of Things (IoT) och Smart Cities and Mobility. Vår partner för EUREKA-samarbete i Sydkorea är Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT). 

Svenska små- och medelstora företag som deltar i delegationsresan kan söka resebidrag från Vinnova.

Informationsdelen av mötet kommer att webbsändas på denna sida.

Vänligen observera att det är begränsat antal platser på mötet. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista.

Agenda

  • Välkomna
  • Forskning, innovation och affärsmöjligheter i Sydkorea
  • Information om EUREKA Eurostars och klusterprogram
  • Delegationsresa och matchmaking event i Seoul
  • Frågor/Mingel

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Ciro Vasquez

Handläggare internationell verksamhet

+46 8 473 31 30

Lars Nybom

Handläggare

+46 8 473 31 23

Peter Lindberg

Nationell projektkoordinator Eureka

+46 8 473 31 93

Senast uppdaterad 27 maj 2019

Statistik för sidan